Advanced Fonts Viewer [Mới nhất] - Xem và cài đặt font chữ

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Cập nhật 26/02/2013 11:11
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 1
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao

Giới thiệu Advanced Fonts Viewer

Advanced Fonts Viewer Advanced Fonts Viewer   Xem và cài đặt font chữ

Advanced Fonts Viewer là chương trình theo dõi các font chữ được cài đặt trên hệ thống. Advanced Fonts Viewer cho bạn khả năng toàn diện để hiển thị toàn bộ các font, cài đặt thêm font mới, trích xuất 1 số font được chọn thành 1 danh sách, xem các font với nhiều tỉ lệ, kiểu chữ và màu sắc, xem bản đồ các kí tự, xem thông tin về từng loại font…

Lợi thế của chương trình Advanced Fonts Viewer là có 1 giao diện dễ sử dụng, có thể nhanh chóng tìm đến những chức năng cần thiết và có tốc độ nhanh