Advanced Word to Pdf Converter - Chuyển đổi định dạng từ word sang PDF

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Phát hành 12/03/2009 17:32
Cập nhật 03/05/2013 23:04
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 1
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm, ,

Giới thiệu Advanced Word to Pdf Converter

Advanced Word to Pdf Converter - Chuyển đổi định dạng từ word sang PDF

Advanced Word to Pdf Converter là công cụ chuyển đổi định dạng từ word sang PDF mạnh mẽ.Chương trình cho phép bạn chuyển đổi các định dạng in ấn thông dụng như doc,docx,docm,txt,rtf sang chuẩn PDF mà vẫn giữ nguyên mọi thiết lập hình ảnh kích thước, chương trình còn là công cụ thiết kế soạn thảo file PDF chuyên nghiệp giao diện của chương trình rất dễ sử dụng bạn chỉ việc click vào nút “convert”.

……………………………………………………….

Convert Word documnets to Pdf ones

Advanced Word to Pdf Converter is an application which allows users to convert their Word files into Pdf documents.

The converter can be used as a PDF writer or PDF creator from multiple applications Advanced Word to Pdf Converter supports the fast, affordable way to create professional-quality documents in the popular PDF file format. Its easy-to-use interface only allows you to create PDF files by simply click the “Convert” button. It accurately retains the layout of the original document file.

Here are some key features of “Advanced Word to Pdf Converter”:

· Provide the customized Command Line service for server,developer.
· Batch Convert Word(doc,docm,docx),rtf,txt to PDF.
· It can simultaneously convert comprehensive files to PDF once.
· Output PDF has two formats: default format, image format.
· Support user defining the page size.
· Support detaching the pages of DOC/RTF to convert.
· Drag and drop files and batch conversion.
· Choose the entire folder to convert.
· Intelligent processing of large files.
· Easy to use. Convert with one click.
· More setting options to let you control the output file more accurately.
· Save the imported file list.
· Create PDF with high good quality.
· Process the conversion at very high speed.
· It can automatic view the output files after converted.
· Provide the best service for you.

Advanced Word to Pdf Converter Free 5.0