Alcohol 52% Free Edition [Mới nhất] - Tạo ổ đĩa ảo miễn phí

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Phát hành 28/08/2008 10:29
Cập nhật 03/07/2010 04:01
Hệ điều hành Windows 2k, 2k3, 2k8, XP, Vista, 7
Sử dụng Miễn phí
Lượt download 815
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm

Giới thiệu Alcohol 52% Free Edition

Alcohol 52% Free Edition - Tạo ổ đĩa ảo miễn phí

Nếu bạn đã biết đến Alcohol 120%, một phần mềm tạo ổ đĩa ảo rất nổi tiếng nhưng còn e ngại vấn đề bản quyền thì hãy sử dụng Alcohol 52% Free Edition này. Đây là phiên bản miễn phí của Alcohol. Điểm khác biệt duy nhất là nó chỉ tạo được tối đa 6 ổ đĩa ảo thay vì 31 ổ đĩa ảo ở Alcohol 120%. Và bạn có bao giờ thực sự cần hơn 6 ổ đĩa ảo chưa?

Alcohol 52% Free Edition cho phép bạn tạo file ảnh của đĩa CD/DVD, đồng thời tạo ổ đĩa ảo để có thể sử dụng các file ảnh đó mà không cần đĩa gốc.

…………………………………

There are no limitations on this version, other than the ability to create only 6 virtual drives. Our retail version still supports 31 virtual drives.

Remember you can not run Alcohol 52% if you have Alcohol 120% installed on the same drive.

This version of Alcohol 52% is for private, non-commercial, single home computer use only.The license is provided personally to you and for that reason it does not allow you to make any duplicate (copy) to be sold, borrowed, assigned, leased or transferred.

Emulation software allowing users to play CDs DVDs without the need for the physical disc. Notebook users and PC Game players would benifit the most from Alcohol 52% Supports 25 plus languages Can handle up to 6 virtual CD DVD-ROM drives, all at once. The reading speed of a virtual CD-ROM is 200X.

This means you can play a CD from the virtual CD-ROM with 200X reading speed. Supports normal CD DVD and CD RAW sub-channel reading methods: RAW reading method enables to emulate all CDs.

CD formats supported: CD-DA, CD+G, CD-ROM, CD-XA, Video CD, Photo CD, Mixed Mode, Multi-session CD DVD formats supported: DVD-ROM, DVD-Video, DVD-Audio Support for all current (ATAPI SCSI) drives: CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW Full support for IEEE-1394 (Firewire) and USB protocols.