APlus Viewer - Chương trình chỉnh sửa ảnh miễn phí

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Phát hành 01/07/2008 18:53
Cập nhật 01/07/2008 18:53
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 498
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao

Giới thiệu APlus Viewer

APlus Viewer là chương trình duyệt xem ảnh và chỉnh sửa ảnh miễn phí. Với APlus Viewer, bạn có thể làm nhiều thứ 1 cách dễ dàng như tuỳ chỉnh kích thước ảnh, tạo các ảnh thumbnail, tạo các hiệu ứng đặc biệt cho ảnh (như Gaussian Blur, Motion Blur, Radial Blur, Color Balance, Brightness & Contrast adjust, Mosaic, Add Noise, Adjust Levels, Auto Levels, Sepia Effect, Emboss Effect, Oil Painting Effect, …), chuyển đổi định dạng ảnh, tạo các dấu ấn cho ảnh, …

APlus Viewer, also called A+ Viewer is a freeware for image browsing and editing. With APlus Viewer you can do many things very easily, such as resizing image, creating image thumbnails etc.

APlus Viewer also provides a powerful embedded editor(A+ Editor) , it gives you so mush freedom to apply different effects.

Features:
– Browse images very quickly with thumbnails( the size of thumbnails can be changed dynamically);
– Slide show images under folders with transition effects;
– Support more than 16 formats, readable formats: BMP, ICO, CUR, JPG, JPEG, GIF, PNG, TIFF, TIF, PCX, PSD, TGA, WBMP, WMF, JPEG2000, PCD etc. and writing format: BMP, ICO, CUR, JPG, JPEG, GIF, PNG, TIFF, TIF, PCX, TGA, WBMP, WMF, JPEG2000 etc. ;
– Batch resizing images;
– Batch converting images;
– Batch creating image thumbnails;
– Batch creating image copyright watermarks;
– Batch adjusting image color levels;
– Print images and image contact sheet;
– Batch rotating images;
– Powerful image editing functionality;
– Support Lots of image effects, such as Gaussian Blur, Motion Blur, Radial Blur, Color Balance, Brightness & Contrast adjust, Mosaic, Add Noise, Adjust Levels, Auto Levels, Sepia Effect, Emboss Effect, Oil Painting Effect etc. ;
– Extract frames from multi-frames images such as GIF, MNG and TIF image files.

OS: 98/Me/2000/XP/2003/Vista