AutoUnpack - Làm tất cả với file nén

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Phát hành 12/05/2008 19:24
Cập nhật 26/04/2013 17:54
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 335
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao

Giới thiệu AutoUnpack

AutoUnpack là tiện ích miễn phí cho phép bạn tự động download, sửa chữa các file nén mọi định dạng RAR, 7z, zip, TS hay các file nén được chia nhỏ (*.001, …). Thông thường người dùng hay tải 1 file nén từ trên mạng về, kiểm tra xem nó đã được tải hết chưa và sửa lỗi của nó nếu có. Sau đó họ phải giải nén, cuối cùng là xóa các file nén tải ban đầu đi. Toàn bộ các thao tác đó giờ có thể làm gọn gàng hơn với AutoUnpack. Chỉ cần bật AutoUnpack trong khi download, toàn bộ công việc đó sẽ được chương trình làm tự động giúp bạn.

AutoUnpack is a freeware utility that can be used to automatically download, repair, and unpack all RAR-, 7z-, zip-, TS – archives, or splitted files (e.g. *.001). Which is especially useful for usenet binaries. Normally people will start QuickPar while downloading (or afterwards) to verify whether the downloaded files are complete and to repair them if necessary. Then it is time to extract the downloaded files with WinRAR or 7-Zip. Finally they will delete the RAR and PAR files. So a couple of actions have to be performed by the user. AutoUnpack can automatically do this for us as follows:

  1. While downloading files from usenet, start AutoUnpack and tell it which folder it should monitor (your download folder).
  2. AutoUnpack analyzes this source folder to search for PAR2 files. It uses them to verify the downloaded files that belong to them. If some files are incomplete or missing and there aren’t enough PAR2 repair blocks available, the program will show how many blocks are missing. It will analyze the folder again later (10 minutes for example).
  3. If enough PAR2 repair blocks are available AutoUnpack will repair the missing or incomplete files (if necessary).
  4. AutoUnpack will verify whether the repair was successful. If so, it will unpack the archive to extract the files.
  5. Finally AutoUnpack can remove the RAR and PAR files after extraction.

Easy! Just start your download and start AutoUnpack as well. If all files or if enough PAR2 repair blocks are available, AutoUnpack will do the rest. It is able to repair all files in a PAR2 set, including MP3 files for example. It is able to unpack RAR archives but also splitted files (001 files).