Batch Photo Factory 2.12

Tải về
Phiên bản 2.12
Cập nhật 17/03/2012 22:59
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 500
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao

Giới thiệu Batch Photo Factory

25010332jq8 Batch Photo Factory

Với Batch Photo Factory bạn có thể xử lý chỉnh sửa những bức ảnh của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng . Trước hết , bạn nên lựa chọn những bức ảnh mà bạn muốn xử lý và chọn một hay tất cả mà bạn muốn thao tác. Ví dụ: Nếu bạn muốn thêm text hay dấu bản quyền riêng của bạn cho bức ảnh thì bạn hãy Click vào “Watermark”.Click vào “process photos” thì tất cả các hình ảnh mà bạn lựa chọn sẽ đều có watermark mà bạn đã chọn ở trên. Nếu bạn muốn tạo khung hoặc chuyển đổi, thay đổi kích thước hoặc thay đổi tên photos, thì chọn trong option, tất cả photos sẽ được xử lý tùy vào các option mà bạn đã chọn.

Các tính năng:

– Tạo khung hàng loạt cho các bức ảnh của bạn.
– Đóng dấu ảnh hàng loạt.
– Chuyển đổi nhiều photos về cùng định dạng ( vd: jpg , jpeg…).
– Chỉnh sửa kích thước ảnh.
– Lưu với nhiều định dạng: jpg bmp, gif, png, tif.
– Xử lý được các file ảnh như JPG , BMP , GIF ,PNG, TIF.
– Làm khung hình của riêng bạn.
– Đóng dấu bản quyền bức ảnh hình với text và hình ảnh của riêng bạn.
– 100 mẫu khung cho bạn lựa chọn.

Batch Photo Factory has the ability to batch process the photos. You can batch add frames and watermarks, convert,resize and rename a great number of your photos in ease. It is a useful and easy tool to prepare pictures for websites, making the photos smaller and lovelier and protecting your photos’ copyrights. All of the process can be done in batches.
With Batch Photo Factory, you can process your photos easily and quickly. First, you should select the photos you want to process and set one or all the process options you want. For instance, if you want to add watermark to your photos, click the “Watermarks” tab to add a text watermark or image watermark. Click the “Process Photos ” button, all of the photos you select will be merged with the watermark. If you want to batch add frames or watermarks, convert,resize and rename your photos, set their options, the photos will be processed according to all the options you set.

– Batch add frame to your photos.
– Batch add watermarks to your photos.
– Convert a great number of your photos to the same formats.
– Resize your photos in batches.
– Save your photos to JPG,BMP,GIF,PNG,TIF formats.
– Process JPG,BMP,GIF,PNG,TIF,EMF,WMF.
– Make your own frame.
– Make your own image watermark or text watermark.
– 100 frame template included.

– Make your photo unique
Adding a lovely and prefessional frame to the photo wiil make it unique and eye-catching. More than 100 frame templates are included. You also can create and edit your own frames easily.

– Protect your photos’ copyrights
Adding the URL,copyrights,comments or your logo as a watermark to your photo to prevent someone from stealing it from your website.There are two kinds of watermarks that can be added: text watermark and image watermark , both of them can be customized with angle, space,alpha,etc. It is not a complex process, you can complete all the processes in minutes.

– Batch resize your photos
Usually ,you should resize your photos to smaller sizes for website purposes or other purposes. This process is a fussy work. The software helps you resize thousands of photos in a few seconds. It is so easy that you can do the process only by specifying the photo’s size you desire.

– Convert your photos’ formats
Convert your photo’s file format is an easy process. You can convert your photos to any of the following format: BMP , GIF , JPG , TIF , PNG. You can also set the output photos’ property, such as color depth, quality,etc.

Work on : Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista