Buzzsaw - On-the-Fly Defragmentation - Dồn đĩa ngầm ngay tức thì

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Phát hành 21/02/2008 02:02
Cập nhật 06/08/2012 16:46
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 273
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao

Giới thiệu Buzzsaw

Buzzsaw là 1 chương trình dồn đĩa đặc biệt, cho phép chạy ngầm quá trình dồn đĩa ngay khi bạn thao tác với các file trên ổ đĩa. Chương trình sẽ chạy ẩn và bạn có thể tiếp tục công việc của mình mà không phải lo sợ Buzzsaw sử dụng tài nguyên CPU của mình. Buzzsaw sẽ theo dõi các ổ đĩa nơi có sự thay đổi các file và đợi 1 khoảng thời gian xấp xỉ 60 giây, sau đó tự động tiến hành quá trình dồn đĩa với file đó. Điều này có nghĩa là mỗi khi có sự thay đổi trên ổ đĩa, quá trình dồn đĩa sẽ tự động được tiến hành ngầm, đảm bảo cho ổ đĩa của bạn luôn có tốc độ tối ưu.

Bạn có thể chọn ổ đĩa nào được theo dõi, ổ đĩa nào không, cũng như được phép bỏ qua 1 thư mục mà bạn không muốn quá trình dồn đĩa thực hiện trên đó. Chương trình sẽ tự động chạy và hiển thị các thông số cho bạn.

Chương trình hoàn toàn miễn phí và không cần cài đặt.

Buzzsaw had on-the-fly defragmentation before any defragmentation program on the market made it available. This program runs at idle priority so you can continue working without Buzzsaw using your valuable CPU time. It watches the drive for modified files and waits approximately 60 seconds before defragmentation begins. It waits, because you may be downloading a file, etc. and there is no need to defragment the file if it is going to be modified again shortly. If you are a developer, you may be compiling files, or saving files frequently which is another reason for delayed defragmentation. Version 2.0 decreases I/O issues by only defragmenting when the disk is greater than 95% idle. Nobody else comes close to matching what these programs do.

Download Buzzsaw v2.0.0.2 Portable