CHM2PDF Pilot 2.14.67 - Chuyển đổi file CHM sang PDF

Trang chủ Truy cập
Phiên bản 2.14.67
Phát hành December 29, 2007 3:17 PM
Cập nhật February 2, 2010 6:25 AM
Hệ điều hành Windows 98, Me, 2000, XP, 2003, Vista
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 846
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm, , , ,

Giới thiệu CHM2PDF Pilot

86472719qt4 CHM2PDF Pilot   Chuyển đổi file CHM sang PDF

To convert CHM to PDF file, do the following:
1. Add the CHM document (1).
2. Click the Convert button (2).
Click the PDF Settings button if you want to set up or review conversion properties. More detail…
Double-click the converted file to open it.
The program allows you to convert text to PDF as well.
The program supports command line, batch conversion, PDF security options, password protection mode (using 40-bit and 128-bit encryption keys), fonts embedding, and different compression modes.