Clip Show [Mới nhất] - Xem video theo phong cách mới

Phiên bản Mới nhất
Phát hành May 12, 2008 7:14 PM
Cập nhật April 20, 2010 2:43 AM
Hệ điều hành Windows 2K, XP, 2k3, Vista
Sử dụng Miễn phí
Lượt download 332
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm

Giới thiệu Clip Show

ncb5n4 Clip Show   Xem video theo phong cách mới
Clip Show
Clip Show cho bạn xem video trên 2 cửa sổ. Chương trình sử dụng Windows Media Player.

Movie slide show viewer with dual windows. Uses Microsoft Windows Media Player Control.