DBF Explorer - Xem và chỉnh sửa file DBF

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Phát hành 06/01/2009 03:23
Cập nhật 06/01/2009 03:23
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 3
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm,

Giới thiệu DBF Explorer

dbfexplorerbx2 DBF Explorer   Xem và chỉnh sửa file DBF
DBF Explorer Screenshot

DBF Explorer cho phép bạn xem và chỉnh sửa các file DBF (dBase III). Chương trình có giao diện đơn giản, trực quan và dễ sử dụng. Bạn có thể thêm, sửa, xóa, khôi phục các record, sửa cấu trúc các trường, tạo file dữ liệu DBF mới, tìm kiếm và thay thế các record, … DBF Explorer cũng hỗ trợ việc in ấn và xem trước khi in, cũng như việc xuất dữ liệu ra file text hay HTML. DBF Explorer không yêu cầu phải có driver để kết nối với cơ sở dữ liệu (ODBC, BDE).

—————————–

DBF Explorer is an application for viewing and editing DBF files (dBase III). It has an Easy-to-Use, simple and intuitive interface. You can add, edit, delete/undelete records, modify field structure; create new DBF database file; find/replace and pack records. The application also supports printing/print preview and can export data to text/HTML files. DBF Explorer does not require external drivers for connection to databases (ODBC, BDE).