Design Science MathType 6.0 - Bộ gõ công thức toán học trực quan

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản 6.0
Cập nhật 05/02/2010 01:16
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 3
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm, , ,

Giới thiệu Design Science MathType

Design Science MathType ver.6.0

MathType là chương trình hỗ trợ gõ công thức toán học 1 cách trực quan khi soạn thảo văn bản.

Nếu như đã dùng chức năng gõ công thức toán học trong Microsoft Word, bạn sẽ rất dễ dàng dùng MathType, bởi vì MathType chính là bản mở rộng của công cụ đó (nó được Microsoft mua lại để tích hợp vào trình soạn thảo Microsoft Word).

MathType đưa ra cho bạn 1 bảng lựa chọn các kiểu kí hiệu toán học, từ các dấu tích phân, đạo hàm, các dấu vector, kí hiệu tổng sigma, dấu so sánh, … đến cả các kí tự toán học đặc biệt như alpha, beta, pi, … Đối với các biểu thức toán học phức tạp, bạn chỉ cần điền các giá trị vào các vị trí tương ứng, chúng sẽ hiển thị ngay cho bạn thấy và chỉnh sửa.

MathType chạy rất tốt với bộ Office của Microsoft.

Features & Benefits

Here are just a few of MathType’s many features:

More Symbols, Templates, and Fonts

  • More Fonts: MathType has hundreds more symbols and templates than Equation Editor. Beside our exclusive Euclid™ math fonts, you can also make use of the 1000’s of math symbols in fonts already on your computer, as well as math fonts you can download from the Internet.
  • Find Symbols: MathType’s Insert Symbol dialog allows you to explore the available symbols and insert them with a click or keystroke.

Saves Time

  • Save Expressions in the Toolbar: Drag frequently used equations and expressions to the MathType toolbar so they can be inserted later with just a click or a keystroke.
  • Keyboard Shortcuts: MathType has keyboard shortcuts for virtually every symbol, template, and command.

Easier to Use

  • Toolbar and Menu in Microsoft Word: MathType adds a toolbar and menu to Microsoft Word, allowing quick access to its features and powerful commands to do equation numbering, produce great-looking math web pages, and much more.

Better Results

  • Color: Coloring an equation can make it stand out. Use color to highlight part of an equation and focus your students’ attention on it. Show what changed in each step of a multi-step procedure.

Works with Many Applications

  • Many Applications: In addition to Microsoft Word, use MathType to add equations to PowerPoint slides, Quark XPress documents, Adobe InDesign layouts, Excel spreadsheets, HTML pages, and more.
  • Many Ways to Work: MathType can add equations to virtually any application that has an Insert Object command or into which you can paste or drag a graphic.