DirectX 10 - Giao tiếp đồ họa với phần cứng

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản 10
Cập nhật 05/10/2009 04:24
Hệ điều hành Windows 2000/XP/2003/Vista
Sử dụng Miễn phí
Lượt download 1
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao

Giới thiệu DirectX

DirectX là bộ thư viện tương tác đồ họa với phần cứng máy tính. DirectX chứa trong đó các thư viện dữ liệu đồ họa, phục vụ cho các chương trình tương tác với các thiết bị phần cứng của máy tính (card hình). Bình thường, khi cài đặt driver cho card hình, bạn sẽ cài đặt kèm với DirectX. Tuy nhiên, đôi khi bản cài đặt của bạn lại là bản cũ nên không đủ đáp ứng nhu cầu của chương trình, nhất là các chương trình games, chúng đòi hỏi cấu hình đồ họa rất cao (Warcraft yêu cầu DirectX8.1 trở lên, World Of Warcraft đòi DirectX9C). Cho nên việc cài đặt DirectX này là rất cần thiết.

DirectX được cung cấp miễn phí.

……………………………..

Microsoft DirectX is a group of technologies designed to make Windows-based computers an ideal platform for running and displaying applications rich in multimedia elements such as full-color graphics, video, 3D animation, and rich audio. DirectX includes security and performance updates, along with many new features across all technologies, which can be accessed by applications using the DirectX APIs.

One of the most exciting developments in Windows Vista is the groundbreaking graphics technology. Many of the newest Windows games take full advantage of the next-generation graphics technology in Windows Vista called DirectX® 10. DirectX 10 provides an incredibly detailed experience for gamers of every type, and enables game creators to increase a game’s level of realism, enhancing details and complexity in gaming worlds, apply effects like dynamic lighting and weather, and much more.

While Windows Vista is fully compatible with games and hardware that use older versions of DirectX, the new DirectX 10 features are available with a DirectX 10 compatible graphics card and games designed to take advantage of this new technology. Adding a DirectX 10 card to a PC running Windows Vista is like turbo-charging your gaming experience. Existing games (most of which were written using DirectX® 9) get world class performance, while unlocking the new generation of gaming graphics with DirectX 10 optimized games.