DreamLight Photo Editor - thêm hiệu ứng cho ảnh

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Phát hành 29/03/2009 13:46
Cập nhật 20/06/2012 17:14
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 750
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm, ,

Giới thiệu DreamLight Photo Editor


Thêm hiệu ứng tuyệt đẹp vào bức ảnh chỉ với 1 click chuột

Đúng như tên gọi, DreamLight Photo Editor là phần mềm biên tập ảnh cho phép bạn thêm nhiều hiệu ứng huyền ảo vào các bức ảnh số của mình

Với DreamLight Photo Editor, chỉ với nhấn chuột đơn giản là bạn có thể thêm các hiệu ứng:

* 1) Bộ lọc Preset
* 2) Bộ lọc Light A
* 3) Bộ lọc Light B
* 4) Bộ lọc Light A
* 5) Bộ lọc Star
* 6) Bộ lọc Amazing
* 7) Bộ lọc Dream A
* 8) Bộ lọc Dream B
* 9) Bộ lọc Weather
* 10) Bộ lọc Gradient
* 11) Bộ lọc Color
* 12) Bộ lọc Art
* 13) Bộ lọc Texture
* 14) Bộ lọc Edge A
* 15) Bộ lọc Edge B

15 bộ lọc, mỗi bộ lọc có 10 hiệu ứng đặc biệt. Bởi vậy tổng cộng có 150 các hiệu ứng đặc biệt cho bạn tùy chọn.

Ngoài việc sử dụng một hiệu ứng duy nhất, bạn cũng có thể sử dụng nhiều hiệu ứng khác nhau lên cùng một ảnh. Chẳng hạn, đầu tiên sử dụng một trong các hiệu ứng ánh sáng, sau đó sử dụng 1 trong các hiệu ứng sao, rồi một trong các hiệu ứng cạnh,…Bằng cách đó, bạn sẽ tạo ra hàng ngàn hiệu ứng đặc biệt khác nhau cho bức ảnh của mình

Like it’s name, DreamLight Photo Editor is an image editing software to easily add many dream effects onto your digital photo.

With DreamLight Photo Editor, just by simple mouse clicking, you can add dream effects:

* 1) Preset filter
* 2) Light A filter
* 3) Light B filter
* 4) Light A filter
* 5) Star filter
* 6) Amazing filter
* 7) Dream A filter
* 8) Dream B filter
* 9) Weather filter
* 10) Gradient filter
* 11) Color filter
* 12) Art filter
* 13) Texture filter
* 14) Edge A filter
* 15) Edge B filter

There are 15 kinds of filters. Each filter has 10 special effect. So there are totally 150 single special effects for you to choose.

Besides using the single effect, you can also use multi effects onto one photo. For example, first use one of Light effects, second use one of Star effects, then use one of Edge effects etc. By this way, you will create thousands of different special effects onto your photo.