Estimate Master - Ước toán giá trong kinh doanh

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Cập nhật 03/05/2013 23:23
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 422
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm

Giới thiệu Estimate Master

13EstimateMaster400 Estimate Master  Ước toán giá trong kinh doanh
Estimate Master Screenshot

Một công cụ ước toán giá mục đích tổng thể cho mọi công việc kinh doanh. Khả năng đáp ứng mọi công việc khác nhau với cơ sở dữ liệu mở, các lĩnh vực ước toán có thể tùy chỉnh và các danh sách cơ bản về giá cả có thể tùy chỉnh.

Dễ dàng tạo các ước toán giá phù hợp với công việc của bạn: Phân chia các mục ước toán của bạn theo công đoạn và/hoặc theo vị trí. Nhóm các mục nhân lực và tài nguyên/vật liệu có liên quan đến nhau. Thay đổi cách phân chia và nhóm với chỉ một cú click chuột. Xác định các lựa chọn sắp xếp được đan xen theo ý bạn cho các báo cáo ước toán của bạn. Tùy chỉnh các mục ước toán, các hạng mục cơ bản của giá và các lựa chọn sắp xếp.

 

Tổ chức dữ liệu ước toán cuả bạn: Estimate Master tổ chức và lưu giữ dữ liệu của bạn một cách tự động. Các giá dự đoán và các giá chào mua được liên kết bởi khách hàng. Các mục vật liệu, nguyên liệu, thuế, giá lời, shipping và nhân lực có thể được sử dụng lại và được chia sẻ giữa các giá dự đoán và các giá chào mua. Tiện ích backup và khôi phục thông minh được tích hợp không chỉ bảo vệ bạn khỏi mất dữ liệu và còn cho phép đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu khi Estimate Master được sử dụng với nhiều máy tính trong văn phòng, vì vậy mọi người có thể làm việc trên cùng một cơ sở dữ liệu giống nhau. Nếu bạn sử dụng mạng nội bộ, Estimate Master cũng hỗ trợ cho nhiều truy cập cùng lúc. Kích cỡ cơ sở dữ liệu là không giới hạn với khả năng sao chep toàn bộ cơ sở dữ liệu và quản lý một khối lượng không giới hạn các cơ sở dữ liệu.

Tăng cường khả năng chuyên môn và các khoản đầu tư trong QuickBooks của bạn: Nếu bạn là một người dùng của QuickBooks, Estimate Master sẽ nhập danh sách các khách hàng trong QuickBooks của bạn cũng như nhập các mục QuickBooks của bạn và xuất các ước toán tới QuickBooks. Estimate Master làm việc với các cài đặt kế toán đang có của QuickBooks bằng cách cho phép bạn kết hợp các mục của QuickBooks và Estimate Master — Estimate Master sẽ không làm gián đoạn các cài đặt kế toán của QuickBooks.

Hãy bỏ các ước toán giá trong QuickBooks ra cho đến khi chấp nhận được, sau đó xuất tới QuickBooks và tạo ra các hóa đơn giá, báo giá và các giá chào mua và theo dõi với QuickBooks accounting.

New Estimate Master installation instructions

 1. In a networked environment, always install on the server computer first.
 2. Download file EstMaster.msi and choose “Run” or “Open”.
 3. Estimate Master installs in the Program Files\Estimate Master folder. A database folder “EMData” is created under your “Documents an Settings” folder.
 4. Launch Estimate Master and select Define fields under the Estimate tab: Enter your preferences.
 5. In a networked environment, install any remote (“client”) copies of Estimate Master, then click the Database management button on the Utilities tab. See help screens regarding how to locate the server database.

Estimate Master update installation instructions

 1. Make a backup of your database using Estimate Master before upgrading.
 2. In a networked environment, always update the server computer first and always update every copy of Estimate Master on your network.  If the database is not locally accessible by any computer,  move the database files to the local access folder (“EMDdata”) while updating, then move them back to the common database folder.
 3. No other copies of Estimate Master should be running (on any computer on your network) during the update installation.
 4. Download file EstMaster.msi and choose “Run” or “Open”.
 5. If prompted to “Repair or Remove”, remove the older version of Estimate Master, then double click the downloaded EstMaster.msi file to install the new version. Your existing registration will be maintained.
 6. Startup Estimate Master when the install completes.
 7. Repeat installation for each computer where Estimate Master is installed.
 8. Empty the installed sample database and restore your database using Estimate Master