Fast Image Resizer - Thay đổi kích thước ảnh nhanh nhất

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Phát hành 23/11/2007 04:18
Cập nhật 09/06/2008 22:37
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 783
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao

Giới thiệu Fast Image Resizer

Đây là tiện ích nhỏ gọn có thể kéo thả để thay đổi kích thước của nhiều ảnh cùng 1 lúc và chuyển chúng sang định dạng JPEG. Những hiệu chỉnh chất lượng có thể được cấu hình và dữ liệu EXIF có thể được sao lưu. Nó làm việc với nhiều định dạng ảnh (nguồn) và làm việc tự động.

Chương trình hoàn toàn miễn phí.

This is a small drag&drop tool to quickly resize a bunch of pictures to JPEG. The quality settings are configurable and EXIF data can be copied. It works with different image format (as source) and performs an automatic cropping too.

Features
-Dual and Quadcore compatible
-Resize images to any size quickly and in high quality
-Create thumbnails for your website images
-Resize Algorithm quality and JPEG quality configurable
-Create resized files in new folder, or in the same folder as the source
-Use EXIF information to rotate your pictures to the correct orientation
-Copy EXIF info from source image
-Easy resizing by using windows explorer Send To menu
-Automatic cropping option
-Can read JPG, BMP, GIF, PNG and HD Photo (.wdp, .hdp) files
-Writes JPG files
-Compatible with Windows 2000, XP and Vista
-Freeware