Final Fantasy VII (Ultima Edition)

Phiên bản Mới nhất
Phát hành March 28, 2009 7:33 AM
Cập nhật March 28, 2009 7:33 AM
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 707
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm

Giới thiệu Final Fantasy VII (Ultima Edition)

Final Fantasy VII PC Cover Final Fantasy VII (Ultima Edition)

Genre: Fantasy RPG (PC)
Publisher: Eidos
Developer: Squaresoft
Release Date: May 31, 98 [North America] Also Available On: SX Theme(s): Fantasy

Min System Requirements:
System: Pentium-133 or equivalent
RAM:32 MB RAM
CD-ROM: 4X CD-ROM
Video Memory: 2 MB VRAM
Hard Drive Space: 260 MB
Mouse: Yes
Sound Board: Yes
DirectX: DirectX v5.1

Dung lượng: 1040.06 MB

Link:

http://www.mediafire.com/?sharekey=6c7860c4ecdd851b91b20cc0d07ba4d28c9885ab0f41badf