FreeCap 3.18 - Kết nối Internet thông qua Proxy, SOCKS

Tải về
Phiên bản 3.18
Phát hành 11/04/2008 19:11
Cập nhật 05/03/2012 22:17
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 641
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm

Giới thiệu FreeCap

FreeCap - Kết nối Internet thông qua Proxy, SOCKS

FreeCap là 1 chương trình chuyển hướng các kết nối từ những chương trình ứng dụng của bạn thông qua 1 proxy hay SOCKS nào đó. Để sử dụng chương trình, bạn cần phải có proxy hay SOCKS, sau khi thiết lập cấu hình về proxy (SOCKS) đó trong chương trình, bạn hãy chèn các ứng dụng vào trong danh sách. Khi đó mỗi khi chạy các ứng dụng này, chúng sẽ tự động kết nối với proxy hay SOCKS do bạn thiết lập từ trước.FreeCap sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian mỗi khi thay đổi proxy, SOCKS bằng tay, hoặc thay đổi cho nhiều ứng dụng 1 lúc. Nó cũng có ích khi bạn muốn sử dụng trên cùng 1 máy tính 2 hay nhiều proxy, SOCKS bằng cách vừa dùng FreeCap, vừa dùng 1 chương trình khác có chức năng tương tự.

Chương trình hoàn toàn miễn phí, giao diện đơn giản dễ sử dụng.

…………………………………………………………..

What is FreeCap?

FreeCap — is a program for transparency redirect connections from programs through SOCKS server. In fact that some programs hasn’t native SOCKS support (for example Internet Explorer), In this case FreeCap will be helpful, transparently redirect all connections requests through SOCKS server.

Main program features:

 • Functionality of SOCKSCap program!
 • Functionality of SOCKS Chain program!
 • Support SOCKS protocols version4 and version5 (RFC 1928)
 • Support authorization for SOCKS v5 (RFC 1929)
 • Support chain of SOCKS-servers.
 • Support tunneling through HTTP proxy (via CONNECT method) (RFC 2817)
 • Run with system startup
 • Working on Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Longhorn/Blackcomb(?)
 • Supporting many popular programs, such as: M$ Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Trillian, Opera, M$ Outlook Express
 • Popular skinized interface a-la WinXP (yo! I wanna plugins support :))
 • Freeware!