GMail Drive [Mới nhất] - Sử dụng hòm thư Gmail như 1 ổ đĩa

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Cập nhật 01/03/2012 13:56
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7
Sử dụng Miễn phí
Lượt download 1
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm, ,

Giới thiệu GMail Drive

GMail Drive shell extension

GMail Drive sẽ tạo 1 ổ đĩa ảo trong Windows Explorer và đồng bộ với hòm thư Gmail, cho phép bạn sử dụng Gmail như 1 ổ đĩa bình thường. Phần mềm này đặc biệt có tác dụng khi bạn muốn sử dụng Gmail như là 1 nơi lưu trữ trực tuyến vì dung lượng lưu trữ của Gmail khá lớn. Với GMail Drive, các tao tác sao chép, cắt dán, xóa sẽ được tiến hành nhanh hơn chỉ ở trong Windows Explorer mà không cần phải đăng nhập vào Gmail.

GMail Drive is a Shell Namespace Extension that creates a virtual drive in the Windows Explorer, allowing you to use your Google Gmail account as a storage medium.

It allows you to do basic file manipulation, such as copy and delete of files inside the Gmail account. Because it is a Shell Extension, the interface you work in is Windows Explorer itself.

GMail Drive appears as a virtual drive under your My Computer folder in Windows Explorer.

You can:

  • Navigate between files and folders using the familiar Explorer folder view.
  • Do basic file manipulations, such as create folders and delete files.
  • Use copy and paste as you would normally do in Explorer to copy files around.
  • Use drag’n’drop to quickly move files between folders.
  • Show information about volumes and files using the Properties dialogs.