Gold Wave Editor Pro 10.5.5 - Biên tập chỉnh sửa âm thanh

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản 10.5.5
Cập nhật 09/10/2011 21:42
Hệ điều hành Windows 2k, XP, 2k3, Vista, 7
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 718
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm,

Giới thiệu Gold Wave Editor Pro

oJKUD Gold Wave Editor Pro   Biên tập chỉnh sửa âm thanh

Nâng cao chất lượng âm thanh từ bất kỳ nguồn bên ngoài. Gold Wave Editor Pro giúp bạn chuyển taps, LPS, Internet radio, TV, DVD, hay bất cứ âm thanh nào từ ổ cứng của bạn.Phần mềm cho phép bạn có thể ghi âm với chất lượng cao.

Gold Wave Editor Pro cho phép bạn để thực hiện các hoạt động khác nhau với âm thanh dữ liệu như là một dạng sóng hiển thị hình ảnh của một tập tin âm thanh, lọc, áp dụng các hiệu ứng âm thanh và nhiều hơn nữa. Nó gồm một bộ lọc tiếng ồn cho cassette, và một Equalizer để nâng cao chất lượng âm thanh của tất cả các dạng âm thanh

Hỗ trợ tất cả các định dạng âm thanh.

Gold Wave Editor Pro hỗ trợ một loạt các định dạng âm thanh, chẳng hạn như MPEG (MP3, MP2), WAV, Windows Media Audio, Ogg Vorbis, Audio Tracks và Dialogic Vox. Nó có thể dễ dàng chuyển đổi một tập tin âm thanh từ những định dạng khác.

Audio CD và đĩa CD Ripper Burner

Bạn có thể sử dụng Build-CD ripper để sao chép tất cả hay một số bài nhạc của bạn từ đĩa CD bộ sưu tập cá nhân của bạn. Hoặc, sử dụng Build CD-burner để ghi đĩa CD của bạn!

……………………………………..

Make high-quality audio recordings from any external source.[/b] Gold Wave Editor helps you transfer tapes, LPs, live performances, Internet radio, TV, DVD, or any other sound source to your hard drive. The software helps protect your valuable recordings–just set the sound source, the recording quality, and volume, then start recording.

Enhance the sound quality.
The Editor allows you to perform various operations with audio data such as displaying a waveform image of an audio file, filtering, applying various audio effects and more. It includes a click and crackle filter for cleaning vinyl records, a noise filter for cassette-tape recordings, and an equalizer to enhance the sound quality of all recordings.

Support all major audio formats.
Gold Wave Editor supports a wide range of audio formats, such as MPEG (MP3, MP2), WAV, Windows Media Audio, Ogg Vorbis, Audio Tracks and Dialogic VOX. It is easy to convert an audio file from one format to another.

Audio CD Ripper and CD Burner inside.
You can use the build-in CD ripper to copy all or some of your music tracks from your personal CD collection. Or, use build-in CD burner to burn your recordings to CD!
Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista