Google Video Player - Chương trình xem các video tải từ Google Video

Phiên bản Mới nhất
Phát hành January 27, 2008 4:10 AM
Cập nhật January 27, 2008 4:10 AM
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 541
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao

Giới thiệu Google Video Player

Google Video là dịch vụ chia sẻ video miễn phí của Google, nhưng các file chia sẻ ở đây có định dạng đặc biệt và cần phải có chương trình để xem. Google Video Player là chương trình được cung cấp hoàn toàn miễn phí của Google dùng để xem những file đó.