HTKK - Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

Phiên bản Mới nhất
Phát hành May 24, 2009 3:39 PM
Cập nhật May 24, 2009 3:39 PM
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 924
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm

Giới thiệu HTKK

Phần mềm miễn phí gồm các Form giúp khai thuế. Tài liệu này được xây dựng để hỗ trợ người kê khai thuế hiểu rõ các quy định, hướng dẫn về kê khai thuế và cách thức sử dụng chương trình phần mềm hỗ trợ kê khai.

Bản quyền:
Ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế thuộc bản quyền của Tổng cục thuế nhà nước Việt Nam. Ứng dụng hỗ trợ kê khai được Tổng cục thuế phát miễn phí cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm hỗ trợ các đơn vị này trong quá trình kê khai thuế. Bản quyền được pháp luật nhà nước Việt Nam bảo hộ.