IE HistoryView - Xem các trang web đã ghé thăm

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Phát hành 29/05/2008 20:16
Cập nhật 29/05/2008 20:16
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 469
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao

Giới thiệu IE HistoryView

IE HistoryView - Xem các trang web đã ghé thăm

IE HistoryView sẽ đọc file history của trình duyệt IE và liệt kê những URL mà bạn đã ghé thăm trong những ngày gần đây. Chương trình cho phép bạn xoá bỏ chúng khỏi file history, trích xuất ra file text, HTML hay file XML. Hơn thế nữa, bạn không chỉ xem được những URL đã ghé thăm của mình mà còn có thể xem được URL của những người dùng khác nếu như bạn có quyền truy cập vào thư mục history.

Each time that you type a URL in the address bar or click on a link in Internet Explorer browser, the URL address is automatically added to the history index file. When you type a sequence of characters in the address bar, Internet Explorer automatically suggests you all URLs that begins with characters sequence that you typed (unless AutoComplete feature for Web addresses is turned off). However, Internet Explorer doesn’t allow you to view and edit the entire URL list that it stores inside the history file.

This utility reads all information from the history file on your computer, and displays the list of all URLs that you have visited in the last few days. It also allows you to select one or more URL addresses, and then remove them from the history file or save them into text, HTML or XML file. In addition, you are allowed to view the visited URL list of other user profiles on your computer, and even access the visited URL list on a remote computer, as long as you have permission to access the history folder.