ImTOO 3GP Video Converter - Chuyển đổi các định dạng video sang 3GP

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Phát hành 11/12/2007 05:18
Cập nhật 11/12/2007 05:19
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 1
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao

Giới thiệu ImTOO 3GP Video Converter

ImTOO 3GP Video Converter là chương trình chuyển đổi video và audio mạnh mẽ. Chương trình hỗ trợ chuyển đổi phần lớn các định dạng video bao gồm DVD, VCD, AVI, WMV, MOV, 3GP, ảnh động GIF, RM, ASF và các định dạng audio như MP3, WMA, OGG, AAC, M4V, WAV, AC3, … thành định dạng 3GPP hoặc chuyển đổi từ định dạng 3GPP sang AVI hoặc MPEG. Ngoài ra, chương trình cũng có thể tách tiếng từ file 3GP và chuyển đổi file audio sang định dạng 3GP audio.

ImTOO 3GP Video Converter is a powerful video and audio conversion program. It supports converting most video formats including DVD, VCD, AVI, WMV, MP4, MOV, 3GP, animated GIF, RM, ASF and audio file formats like MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, WAV, AC3 and so on to 3GPP file format or converting 3GPP file to AVI or MPEG file. It can also extract audio from 3GP file or convert audio file to audio-only 3GP file.

Features

Convert video file to 3GP, AVI or MPEG
Convert audio file
Extract audio from video file and save to WAV or MP3
Convert audio file to audio-only video file
Encode several files simultaneously
Pause encoding process to run other CPU time consuming programs at any time

Specification

Supported file format

Video:
*Input: MPEG(mpg, mpeg, dat, vob); WMV; ASF; AVI; QuichTime(mov, qt); MPEG4(mp4); 3GP; DV(dv, dif); Real Video(rm); Animated GIF(gif – decoding only); Macromedia Flash(swf – decoding audio only);
*Output: 3GP, AVI, MPEG

Audio:
* Input: MPEG Audio(mp2, mp3); WMA; WAV; AU; MPEG4 Audio(m4a); Real Audio(ra); OGG; AAC; Raw AC3(ac3); NUT Open Container Format(nut);
* Output: MP3, WAV

Supported video and audio codecs

Video codecs:
MPEG1 video; MPEG2 video; MPEG4(DivX4/DivX5); MSMPEG4 V1; MSMPEG4 V2; MSMPEG4 V3(DivX3); WMV7; WMV8; H263(+)(Real Video 1.0); MJPEG; Lossless MJPEG; Apple MJPEG-B; Sunplus MJPEG; DV; Huff YUV; Asus v1; Asus v2; Creative YUV; H.264; Sorenson Video 1; Sorenson Video 3; On2 VP3; Theora; Intel Indeo 3; FLV; ATI VCR1; ATI VCR2; Cirrus Logic AccuPak; 4X Video; Sony Playstation MDEC; Id RoQ; Xan/WC3; Interplay Video; Apple Animation; Apple Graphics; Apple Video; Cinepak; Microsoft RLE; Microsoft Video-1; Westwood VQA; Id Cinematic Video; Planar RGB; FLIC video; Duck TrueMotion v1; VMD Video; MSZH; ZLIB; TechSmith Camtasia; IBM Ultimotion;

Audio codecs:
MPEG audio layer 2; MPEG audio layer 1/3; AC3; Vorbis; WMA V1/V2; AAC; Microsoft ADPCM; MS IMA ADPCM; QT IMA ADPCM; 4X IMA ADPCM; G.726 ADPCM; Duck DK3 IMA ADPCM; Duck DK4 IMA ADPCM; Westwood Studios IMA ADPCM; SMJPEG IMA ADPCM; CD-ROM XA ADPCM; CRI ADX ADPCM; Electronic Arts ADPCM; RA144; RA288; RADnet; AMR-NB; AMR-WB; DV audio; Id RoQ DPCM; Interplay MVE DPCM; Xan DPCM; Apple MACE 3; Apple MACE 6; FLAC;

System requirements
Windows 98/Me or Windows 2000/XP or better
>750MHz Intel or AMD CPU