iPhoneBrowser - Quản lý file trên iPhone từ Windows

Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Phát hành March 7, 2009 6:13 PM
Cập nhật May 3, 2013 11:04 PM
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 1
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm,

Giới thiệu iPhoneBrowser

iPhoneBrowser l iPhoneBrowser   Quản lý file trên iPhone từ Windows

iPhoneBrowser là tiện ích miễn phí, cho phép bạn dễ dàng quản lý file trên iPhone từ Windows. Khi đã cài đặt vào Windows của mình, bạn có thể điều khiển toàn bộ hệ thống file của iPhone và “kéo & thả” file. Bạn cũng có thể tiến hành backup để sao lưu dữ liệu trên iPhone phòng trừ trường hợp vô tình xóa một số file quan trọng.