Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Ebook

Tải về
Phiên bản Mới nhất
Phát hành 19/03/2009 23:13
Cập nhật 19/03/2009 23:13
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 474
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm, , ,

Giới thiệu Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Nội dung kiến thức cơ bản theo giáo trình chuẩn, nhưng để đáp ứng yêu cầu tự học, tự nghiên cứu, cuốn sách có biên soạn lại nhằm giúp người học xác định rõ những kiến thức cơ bản (Dùng cho dinh viên hệ đào tạo từ xa) cần nắm vững và tạo điều kiện tiếp thu kiến thức thuận lợi hơn.