LingvoSoft Talking Dictionary 2007 - Bộ từ điển phát âm đa ngôn ngữ

Trang chủ Truy cập
Phiên bản 2007
Cập nhật February 29, 2012 10:27 AM
Hệ điều hành Windows 2k, XP, 2k3, Vista, 7
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 614
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm, ,

Giới thiệu LingvoSoft Talking Dictionary

Here you have a fully pre-cracked LingvoSoft Talking Dictionary language pack. It also has AutoPlay Future so that you can burn it into a blank CD.

1 2 LingvoSoft Talking Dictionary   Bộ từ điển phát âm đa ngôn ngữ
2 LingvoSoft Talking Dictionary   Bộ từ điển phát âm đa ngôn ngữ