Lock Folder XP - Giấu thư mục tốt nhất

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Phát hành 26/01/2008 03:45
Cập nhật 26/01/2008 03:45
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 1
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao

Giới thiệu Lock Folder XP

Lock Folder XP là chương trình bảo mật, cho phép bạn giấu file, thư mục và đặt mật khẩu để bảo vệ chúng. Không ai có thể truy cập được vào những vùng thông tin đó của bạn. Việc bảo mật này cũng bảo vệ bạn rất hiệu quả từ các chương trình có hại như virus, sâu hay trojan.

Những gì bạn cần làm là kéo thả file hay thư mục bạn muốn bảo vệ vào cửa sổ của Lock Folder XP, phần còn lại sẽ được làm tự động. Bây giờ dữ liệu của bạn đã được bảo vệ và ẩn đi, và không thể truy cập được nếu không có mật khẩu của bạn. Việc bảo vệ này sẽ giúp cho bạn tránh được sự truy cập trái phép vào các thông tin cá nhân của bạn như tài chính, sức khỏe, … Và việc bảo vệ cũng làm ẩn đi các file, thư mục, cho nên chúng không thể bị xóa, phá hủy hay làm hại bởi các cách khác. Thậm chí nếu có virus thâm nhập vào hệ thống của bạn thì thư mục được bảo vệ cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Đây là 1 cách rất an toàn để bạn lưu trữ và bảo vệ thông tin của mình trước sự tấn công của hacker, các phần mềm có hại hay những người nghịch ngợm.

Nhưng đừng nghĩ rằng Lock Folder XP chỉ bảo vệ ở môi trường làm việc công ty, chương trình cũng rất hữu dụng với những người sử dụng máy tính tại nhà. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng Lock Folder XP với các máy laptop khi hay di chuyển. Vì sau đó, nếu máy tính của bạn có bị lấy cắp hay bị mất, bạn có thể không muốn người khác thấy các thông tin tài chính, số thẻ tín dụng hay số nhân sinh xã hội của bạn.

Introduction to Lock Folder XP
Lock Folder XP is a new security tool that lets you lock your files, folders, and drives with your personal password. Now nobody but you can access your most sensitive information. Locking folders, files, and drives also effectively protects you from malicious programs, such as viruses, worms, and trojans.

Here is how Lock Folder XP works – all you have to do is to drag the file or folder that you want to lock to the Lock Folder XP window, and the rest is done automatically. Now your data is protected and hidden and cannot be accessed without entering your personal password. It is critical to have effective protection from unauthorized access because over 80% of reported security breaches come from within an organization, not from hackers! Locking files, folders, and drives is the best way to guarantee that nobody accidentally or intentionally gets access to your financial, health, private, and confidential information. And because locking your files, folders, or drives makes them invisible, they cannot be deleted, damaged, or harmed in any other way. Even if a virus is introduced to your system, your locked folders will not be detected, infected, or harmed. This and other innovative and reliable technologies provide the safest way to store your information and protect it against hacker attacks, malicious software, and dishonest employees.

But don’t think that Lock Folder XP can only be used in the corporate environment – this application is perfect for home as well. We also advise you to get Lock Folder XP if you have a laptop and travel frequently. After all, if your notebook gets lost or stolen, you do not want strangers to see your financial data, or credit card or Social Security numbers.

Features:

* Ability to hide files, folders, drives, or network drives from all other users (including the administrator).
* Password protection for files, folders, and drives.
* Access restrictions on your data against local network users as well as Internet users.
* Password-protected start of Lock Folder XP.
* Ability to managing program from tray.
* Windows Explorer commands for instant folder hiding.
* Automatic protection activation after a set idle time.
* Support of FAT, FAT32, and NTFS systems.

Note: Lock Folder XP does not change the file structure of the data, does not move the protected data, and does not change Windows system files. You cannot lose your files.

Wherever, at home, work, or any other environment where you share your computer with others, Lock Folder XP can really help you secure your files and folders from prying eyes, malicious programs, users, and getting infected by dangerous viruses and unwanted access or accidental damage.

It is a must-have tool for anyone seeking to secure their system with ease and in confidence and trust. Lock Folder XP is so secure that even if it crashes or if someone kills the program maliciously, it will still keep protecting your folders.