Magic DVD Copier 5.0.2 - Sao chép DVD với chất lượng không đổi

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản 5.0.2
Cập nhật 05/05/2012 15:52
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 465
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm

Giới thiệu Magic DVD Copier

guide41 Magic DVD Copier   Sao chép DVD với chất lượng không đổi

Magic DVD Copier có thể sao chép bất kỳ  DVD phim mà không có bất kỳ thiệt hại về chất lượng, hay nén một phim DVD9 để phù hợp với  một DVD 4,7 GB. Bạn chỉ cần chèn phim DVD của bạn và một DVD trống, sau đó nhấn Go, tất cả mọi thứ sẽ xảy ra tự động và hoàn tất trong vòng 20-60 phút. Sau đó bạn có thể thưởng thức các DVD mới trên bất kỳ máy PC. Magic DVD Copier cũng có thể sao chép phim DVD vào đĩa cứng mà không có bất kỳ thiệt hại về chất lượng.

Tính năng:
– Sao chép DVD phim DVD  ở chế độ 1:1
– Nén một DVD9 phim vào  trống DVD 4,7 GB
– Tách một phim DVD9 để làm hai  DVD 4,7 GB trống mà không có bất kỳ thiệt hại của chất lượng
– Sao chép phim DVD vào đĩa cứng, và chép phim DVD từ ổ đĩa cứng
– Hủy bỏ tất cả các hạn chế của DVD (CSS, Khu vực, RCE, Sony ARccOS, PuppetLock)
– Tốc độ cao, sao chép một đĩa DVD đầy đủ trong chế độ 1:1 trong vòng 20-40 phút
– Rất dễ sử dụng, chỉ cần bấm và chờ đợi
– Hỗ trợ hầu như tất cả các đầu DVD DVD  (DVD-R, DVD-RW, DVD + R, DVD + RW, DVD + R DL, DVD-R DL)

Magic DVD Copier is a very easy and powerful DVD copy software, which can copy any DVD movie to blank DVD without any loss of quality, or compress a DVD9 movie to fit on a 4.7 GB DVD. You need only insert your DVD movie and a blank DVD then press Go, everything will happen automatically and complete within 20-60 minutes. You can then enjoy the new DVD on any PC or Home DVD Player. Magic DVD Copier can also copy DVD movies to hard drive without any loss of quality. You can then enjoy them anytime without DVD discs.

– Copy DVD movie to blank DVD in 1:1 mode
– Compress a DVD9 movie to a 4.7 GB blank DVD
– Split a DVD9 movie to two 4.7 GB blank DVDs without any loss of quality
– Copy main movie or specified titles only
– Copy DVD movie to hard drive and burn DVD movie from hard drive
– Remove all the restrictions of DVD (CSS, Region, RCE, Sony ARccOS, PuppetLock)
– High speed, copy a full DVD disc in 1:1 mode within 20-40 minutes
– Very easy to use, just by one click
– Support almost all DVD Writers and blank DVDs (DVD-R,DVD-RW,DVD+R,DVD+RW,DVD+R DL,DVD-R DL