Mask Pro - Tách phông nền trong Photoshop

Tải về
Phiên bản Mới nhất
Phát hành 21/03/2009 21:04
Cập nhật 21/03/2009 21:04
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 6
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm,

Giới thiệu Mask Pro

Mask Pro là 1 plugins trong Photoshop hỗ trợ tách phông nền một cách hiệu quả.

Ai đã và đang học Photoshop nên tải Plug Ins này về. Khi tải về cài đặt vào C:\Program Files\ Adobe\Adobe Photoshop\ Adobe Photoshop Only\ Plugins.

Lưu ý: Phần mềm chỉ hỗ trợ Photoshop CS2 trở lên

Khi cài Mask Pro nếu gặp lỗi sau dù đã cài Photoshop CS2 rồi cấu hình như đã cần thiết:

Unable to locate Adobe Photoshop. Mask pro 4 needs Adobe Photoshop CS2 or elements 4.0 or greater to run.
Please install Adobe Photoshop first and then run this installer again.

Để fix lỗi này làm như sau:
Mở registry(vào run gõ regedit), HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Adobe/Photoshop, nếu bạn thấy có thư mục 10.0 thì xóa đi thư mục này nhé, sau đó đóng registry, cài đặt lại Maskpro như bình thường.