Microsoft Network Monitor [Mới nhất] - Theo dõi và phân tích mạng

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Phát hành 12/09/2011 12:39
Cập nhật 03/05/2013 23:09
Hệ điều hành Windows 7, 2k3, 2k8, Vista, XP
Sử dụng Miễn phí
Lượt download 1
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm

Giới thiệu Microsoft Network Monitor

Microsoft Network Monitor là chương trình cho phép bạn chụp, xem và phân tích các dữ liệu mạng và các giao thức giải mã.

Bạn có thể dùng phần mềm này để trợ giúp cho việc chuẩn đoán các vấn đề liên quan đến mạng và các ứng dụng trên mạng.

Microsoft Network Monitor (32 bit)

Yêu cầu hệ thống:

– Hỗ trợ các hệ điều hành:

Windows 7, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 2 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 cho hệ thống Itanium-based, Windows Vista 64-bit Editions Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP 64-bit, Windows XP Service Pack 3.

– Phần cứng:

  • CPU: 1 GHz hoặc cao hơn.
  • Ram: 1GB hoặc cao hơn.
  • 60 MB ổ cứng trống.