Movie Label - Soạn thảo mục lục cho những bộ sưu tập phim ảnh

Tải về
Phiên bản Mới nhất
Cập nhật 26/11/2008 19:57
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 286
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm

Giới thiệu Movie Label

Bạn có một bộ sưu tập phim và đang tìm kiếm giải pháp hiệu quả nhất để liệt kê mục lục cho chúng? Không phải nhìn xa hơn nữa… Movie Label 2008 là câu trả lời cho vấn đề của bạn.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc làm các phần mềm sưu tập, Code|Aero Technologies bây giờ mang đến cho bạn sản phẩm Movie Label 2008. Phần mềm đột phá này gồm có những tính năng mạnh mẽ nhưng rất dễ sử dụng. Nó cho phép bạn liệt kê mục lục toàn bộ những sưu tập phim của bạn (DVD, VHS, Blu-ray, HD DVD, phim trên ổ cứng, vv…).

 • Tra mục dữ liệu nhanh và dễ dàng
  Tất cả các thông tin về các bộ phim của bạn đều được download từ cơ sở dữ liệu online (gồm có bìa và link URL đến các đoạn phim quảng cáo (trailer)).
 • Tìm kiếm và sắp xếp với 1 cú click
  Sắp xếp dữ liệu thật dễ dàng với 1 nút nhấn. Khi ban jtifm kiếm, kết quả hiển thị ngay khi bạn đánh máy từ khoá. Chương trình cũng có sẵn nhiều mức sắp xếp và tìm kiếm nâng cao.
 • Quản lí vay mượn
  Đảm bảo bạn không bao giờ đánh mất 1 chiếc DVD nào nữa bằng trình quản lí đồ vay mượn dễ sử dụng.
 • Báo cáo & Xuất ra
  In ấn và trích xuất dữ liệu cũng chỉ cần 1 cú click chuột. Trình biên tập chuyên nghiệp cũng cho phép bạn tạo các bản báo cáo riêng (hoặc chỉnh sửa các bản có sẵn).
 • Tin cậy & Tốc độ
  Movie Label được xây dựng trên cơ sở dữ liệu máy khách/máy chủ thật vững chắc, có nghĩa là bộ sưu tập của bạn có thể phát triển dần đến bất cứ mức nào.
 • Quản lí nhiều bộ sưu tập
  Bạn cũng có thể tạo nhiều cơ sở dữ liệu và tách biệt chúng ra.

Các tính năng :

 • Nhiều ngôn ngữ
 • Liệt kê mục lục toàn bộ sưu tập các bộ phim và sê-ri phim TV của bạn
 • Download tất cả các thông tin về phim và sê-ri phim TV từ Internet
 • Tìm kiếm và sắp xếp bộ sưu tập theo bất cứ cách nào bạn muốn
 • Chọn lựa giữa nhiều báo cáo để in hay thiết kế bản riêng.
 • Xuất dữ liệu ra XML, HTML, Excel hay file text
 • Xem các đoạn phim quảng cáo cho các bộ phim trong bộ sưu tập của bạn
 • Thống kê toàn bộ bộ sưu tập phim
 • Quản lí nhiều bộ sưu tập
 • Lưu giữ thông tin về những thứ cho mượn và gửi tin nhắc nhở
 • Hỗ trợ các định dạng cũ và mới (như VHS và Blu-ray) cũng như các định dạng mà người dùng tự định nghĩa
 • Tuỳ chỉnh hình quan sát
 • Lưu giữ dấu vết về những thứ muốn có
 • Cơ sở dữ liệu máy khách/máy chủ cho tốc độ và tính tin cậy tốt nhất
 • Xuất ra chương trình của hãng thứ 3 MoviezToGo để sử dụng trên thiết bị Palm cầm tay

Yêu cầu hệ thống :

 • Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista

Do you have a collection of movies and look for the most efficient way to catalog it? Look no further… Movie Label 2009 is the answer to your problems. With more than 10 years of experience in creating collection software; Code|Aero Technologies now offers Movie Label 2009. This cutting edge software contains powerful functionality but is very easy to use. It enables you to catalog your entire movie collection (DVD, VHS, Blu-ray, HD DVD, movies on your harddrive, etc).

Quick and Easy Data Entry
All information about your movies is downloaded from online databases (including cover art and URLs to trailers).
One-Click Sort & Search
Sorting your database is as easy as clicking a button. When you search, the results are displayed as you type. Advanced sort and search in several levels is also available.
Loan Management
Make sure you never lose a DVD again thanks to our easy-to-use loan management.
Reports & Exports
Printing and exporting your data is only a mouse-click away. The Professional Edition also enables you to create your own reports (or edit the existing ones).
Reliability & Speed
Movie Label is built on a solid client/server database which means your collection can grow to virtually any size.
Manage Multiple Collections
You can can create any number of databases and keep them separate.

Home page