MPlayer 1.0 RC2 - Chương trình xem phim mã nguồn mở tốt nhất

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản 1.0 RC2
Cập nhật 16/05/2010 17:21
Hệ điều hành Windows, Linux, Mac OS
Sử dụng Miễn phí
Lượt download 6
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm

Giới thiệu MPlayer

MPlayer - Chương trình xem phim mã nguồn mở tốt nhất

MPlayer là chương trình xem phim có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Nó có thể chơi được các định dạng MPEG/VOB, AVI, Ogg/OGM, VIVO, ASF/WMA/WMV, QT/MOV/MP4, RealMedia, Matroska, NUT, NuppelVideo, FLI, YUV4MPEG, FILM, RoQ, PVA, được hỗ trợ bởi codec của bản thân chương trình, XAnim, và Win32 DLL. Bạn cũng có thể xem được VideoCD, SVCD, DVD, 3ivx, DivX 3/4/5 và thậm chí cả WMV…

Khả năng đặc biệt của MPlayer là sự hỗ trợ rất nhiều driver đầu ra. Nó có thể làm việc được với X11, Xv, DGA, OpenGL, SVGAlib, fbdev, AAlib, DirectFB, bạn cũng có thể sử dụng GGI, SDL (và những driver cùng loại), VESA (trên các card VESA tương thích, thậm chí không cần X11!) và 1 số driver đặc biệt cấp thấp (dành cho Matrox, 3Dfx và ATI). Phần lớn chúng đều hỗ trợ phần cứng hoặc phần mềm để co dãn, do đó bạn có thể xem phim trên toàn màn hình. MPlayer hỗ trợ việc hiển thị thông qua 1 số thiết bị giải mã phần cứng MPEG như Siemens DVB, DXR2 và DXR3/Hollywood+.

MPlayer Features

MPlayer is a movie player which runs on many systems. It plays most MPEG/VOB, AVI, Ogg/OGM, VIVO, ASF/WMA/WMV, QT/MOV/MP4, RealMedia, Matroska, NUT, NuppelVideo, FLI, YUV4MPEG, FILM, RoQ, PVA files, supported by many native, XAnim, and Win32 DLL codecs. You can watch VideoCD, SVCD, DVD, 3ivx, DivX 3/4/5 and even WMV movies..

Another great feature of MPlayer is the wide range of supported output drivers. It works with X11, Xv, DGA, OpenGL, SVGAlib, fbdev, AAlib, DirectFB, but you can use GGI, SDL (and this way all their drivers), VESA (on every VESA compatible card, even without X11!) and some low level card-specific drivers (for Matrox, 3Dfx and ATI), too! Most of them support software or hardware scaling, so you can enjoy movies in fullscreen. MPlayer supports displaying through some hardware MPEG decoder boards, such as the Siemens DVB, DXR2 and DXR3/Hollywood+.