Painter Software AIO

Phiên bản Mới nhất
Phát hành December 20, 2009 9:23 AM
Cập nhật December 20, 2009 9:23 AM
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 218
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao

Giới thiệu Painter Software AIO

000fd1eb medium Painter Software AIO

Includes:
-Art Rage v2.5.20
-Corel Painter Essentials v4.0
-Corel Painter Photo Essentials 4
-Corel Painter X
-Corel Painter Sketch Pad v1.
-Art Master Pro v1.2
-Twisting Pixels Art Studio Bundle v1.35
-Virtual Painter Deluxe v5