PDF Split-Merge 2.0 - Tách, gộp các file PDF

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản 2.0
Phát hành 07/10/2007 18:26
Cập nhật 10/01/2010 00:50
Hệ điều hành Windows XP, 2000, 2003, Vista, 7
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 3
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao

Giới thiệu PDF Split-Merge

6rlpwo PDF Split Merge   Tách, gộp các file PDF

PDF Split-Merge là phần mềm giúp bạn tách 1 file PDF lớn thành nhiều file PDF nhỏ hơn để tiện cho việc chia sẻ, gửi mail, hay gộp nhiều file PDF nhỏ thành 1 file PDF lớn để tiện khi lưu trữ, đọc, tra cứu, …

Đối với chức năng chia nhỏ 1 file PDF, bạn có thể chia nhỏ dựa theo Bookmarks của file, hoặc chia nhỏ theo từng trang, và tốt hơn nữa là chia nhỏ theo những số trang mà bạn muốn. Sau khi lựa chọn cách chia phù hợp, và chọn file nguồn, tất cả những gì còn lại phải làm là nhấn OK.

Chức năng gộp các file PDF nhỏ thành 1 file lớn cũng dễ sử dụng, chỉ cần Add từng file vào danh sách, rồi điều chỉnh thứ tự của chúng Up hay Down trong đó, cuối cùng nhấn OK.

Chương trình được làm ở dạng portable, hãy đăng kí bằng thông tin trong file serial.txt kèm theo.

……………………………………………..

PDF Split-Merge is a stand-alone application that can be used to split, merge, and manage your PDF files, PDF Split- Merge is offered as an easy to use GUI (Graphical User Interface) application, and a command line application.

PDF Split-Merge is used to split files by pages, you can split the file into single pages or save every a few pages as a new file, it also can be used to merge multiple PDF files or selected pages from one or more files into a PDF file, preservation of original links, and form fields.

PDF Split-Merge software is a standalone program and does not require Adobe Acrobat, or even Acrobat Reader.

PDF Split-Merge Function and face

* Standalone software, Adobe Acrobat and Reader NOT required!
* Merge multiple PDF files or selected pages from one or more files into a PDF file;
* Generate a new PDF file by merging one or more PDF documents;
* Assemble new files by appending pages to existing documents;
* Split PDF documents by page numbers or by even, odd or custom page ranges etc;
* Split by page ranges (split pages, page ranges, odd/even pages …);
* Split a file into single pages or sets of pages;
* Support Command Line Operation (for manual use or inclusion in scripts);
* Support Win98/ME/NT/2000/XP platforms;
* Easy to use;
* Support PDF1.7 file format (formerly only supported by Acrobat 8.0);
* Merge from text file, a text file which contains file names to be merged, one file name per line;
* Split into n pages (into files which containing n pages per file);
* Reverse or rearrange pages in a document;
* Retain links (update links, bookmarks and destinations between merged PDF files);
* Preserve all kinds of annotations;
* Split PDF documents by bookmarks;
* Extract all or individual chapters according to bookmarks;
* Because of built-in support for server environment, PDF Split-Merge is a good match for concurrent and server based applications;
* Support to retain or remove bookmarks and AcroForms within processing;
* Support “owner” password protected PDF files;
* Support use overlapping page ranges to create output PDF files;
* Support get page count from a PDF file from the command line;
* Insert bookmarks for each PDF filename into merged PDF file;