PDFsam 2.0.0 - Chia nhỏ và ghép nối các tập tin PDF

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản 2.0.0
Phát hành 10/12/2009 00:59
Cập nhật 06/08/2012 16:50
Hệ điều hành Windows, Linux, Mac OS X
Sử dụng Miễn phí
Lượt download 899
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao

Giới thiệu PDFsam

Có nhiều lí do để chia nhỏ và ghép nối các tài liệu PDF. Công cụ thực hiện việc này trên Windows có khá nhiều, nhưng lại hiếm hoi với Linux hoặc Mac OS X. Và giờ đây với PDFsam bạn sẽ có một lựa chọn mới cho việc chia tách hoặc ghép tập tin PDF. Đây là phần mềm mã nguồn mở, hoạt động trên nền Java, do đó chạy trên mọi HĐH.

PDFsam - Chia nhỏ và ghép nối các tập tin PDF

PDFsam có giao diện đơn giản và dễ dùng. Tính năng của chương trình:

  • Chia nhỏ tài liệu pdf của bạn (theo chương, trang,…).
  • Ghép nối nhiều tập tin PDF riêng lẻ hoặc nhiều trang khác nhau của một tài liệu
  • Trích xuất một phần tài liệu của bạn vào một tài liệu pdf duy nhất.
  • Ghép trộn, thay thế các trang lấy từ hai tài liệu pdf khác nhau.
  • Xoay các trang của tập tin được chọn
  • Lưu và nạp các thông tin hiện tại để chương trình tự động làm các việc thường nhật
  • Quản lí cài đặt và thiết lập cho chương trình khởi động cùng hệ thống nếu cần thiết.

Chương trình có các phiên bản khác nhau chạy trên cả Windows, Mac OS X và Linux.

Theo Thông tin công nghệ.

……………………………………..

You may sometime need to split PDF files for printing purpose or merge multiple PDF documents to make single PDF files for reading purpose. There can be several other reasons where you may need to Split/Merge PDF documents. We have many tools for Windows platform but Linux users are not lucky.

Today we have got excellent java based utility which helps you in splitting or Merging PDF files for Linux. PDFsam is open source simple tool designed to split and merge pdf files. It’s very simple, stable and completely free. PDFsam should cover most of your needs.

Features of PDFSam

1. Split your pdf documents (into chapters, single pages, etc.).
2. Merge many pdf documents or subsections of them.
3. Extract sections of your document into a single pdf document.
4. Mix alternate pages taken from two pdf documents in straight or reverse order into a single document.
5. Rotate pages of the selected pdf documents.
6. Save and load your environment to automatize your recurrent jobs.
7. Manage pdfsam settings and set an environment to load at start up.