Rayman Advance (Game for Gameboy and PC)

Phiên bản Mới nhất
Phát hành March 20, 2008 8:10 PM
Cập nhật March 20, 2008 10:02 PM
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 328
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao

Giới thiệu Rayman Advance (Game for Gameboy and PC)

10456028cf2 Rayman Advance (Game for Gameboy and PC)

It’s a great platformer and one among many games in the Game Boy Advance launch lineup that’s easy to recommend.

Chú ý: Đây là Game cho Gameboy Advance, tuy nhiên bạn cũng có thể hoàn toàn chạy trên PC. Trước hết chạy file VisualBoyAdvance.exe trong thư mục VisualBoy Advance, theo đường dẫn File\Open đến file .gba (hoặc .gbc) đi kèm.
Have fun !!!