Securitysofts Keylogger King - Công cụ diệt keylog và spyware miễn phí

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Phát hành 04/12/2008 06:26
Cập nhật 03/05/2013 23:03
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 760
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm,

Giới thiệu Securitysofts Keylogger King

Securitysofts Keylogger King là phần mềm diệt keylog và spyware ẩn mình trong hệ thống giúp cho hệ thống của bạn tránh được bất cứ một chương trình do thám nào. Chương trình rất dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí.

Securitysofts Keylogger King is an invisible spy software, keylogger.

Perfect for catching cheaters, monitoring employees, children and spouse, acquiring others’ passwords, chat records and websites visited, and even investigating crimes.

In Stealth Mode, Securitysofts Keylogger King is completely invisible to computer users – No trace in Add/Remove Programs, Start menu, Applications, Windows Task Manager, and no icons, shortcuts or other items.

Possible usages of Securitysofts Keylogger King include: monitoring employees, children, spouse, acquire others’ passwords, chat records, websites visited and investigating crimes. While Securitysofts Keylogger King is the perfect tool for catching a cheating spouse, it is also perfect for long-term child monitoring.

Securitysofts Keylogger King Key Features:
– Record Keystrokes Typed
– Record Websites Visited
– Record Username & Passwords
– Record Net Chatting Conversations
– Stealth Mode
– Need no install
– Easy to use