ShowMyPC - Điều khiển máy tính từ xa

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Phát hành 28/09/2008 15:05
Cập nhật 24/02/2009 01:43
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 731
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm, ,

Giới thiệu ShowMyPC

ShowMyPC - Điều khiển máy tính từ xa

ShowMyPC là 1 công cụ tổng hợp công nghệ VNC cùng với SSH cho phép người khác xem và điều khiển màn hình desktop của bạn. Người muốn truy cập vào máy tính của bạn chỉ cần cài chương trình ShowMyPC và biết mật khẩu (địa chỉ IP cũng không cần!). Mật khẩu tạm thời của session làm việc sẽ được tự động sinh ra khi bạn bắt đầu xem màn hình và nó phải được gửi tới người dùng từ xa qua email, phone hay các phương tiện khác. Nếu bạn có server hỗ trợ SSH, bạn có thể dùng nó.

………………………………………………..

ShowMyPC is a Community for Online Meetings and Collaboration. Providing free tools for Instant Collaboration to Service Providers and Users. The tools on this site are meant for Desktop Sharing and Remote PC access, as free community alternatives to WebEx or Gotomypc.

ShowMyPC combines VNC remote access technology with an open-source SSH forwarding client to provide you with the ability to allow other users to view and control your desktop. The remote user needs to have the same ShowMyPC software and can access your computer with just a password (no IP address needed). The temporary session password is automatically generated when you start the viewing session and must be provided to the remote user by email, phone or other means. If you have access to your own SSH server, you can use it instead of the one provided.

Featured Services:
Free!! Instant No Installation, No registration, No logins.
Desktop and single Application Sharing.
Chat and White board.
Built using standard SSH and VNC software.
Use Private SSH server.
Screen Recording.
Premium Hosting available.