Solid Converter PDF 8.2.4030.107 - Chuyển đổi định dạng file PDF và Word, Excel tốt nhất hiện nay

Tải về (126.2 Mb)
Nhà phát hành SOLID DOCUMENTS
Phiên bản 8.2.4030.107
Dung lượng 126.2 Mb
Phát hành 16/12/2013 06:21
Cập nhật 16/12/2013 13:21
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 5
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm,

Giới thiệu Solid Converter PDF

111 Solid Converter PDF

Chuyển đổi các tập tin PDF của bạn sang các tập tin văn bản Microsoft Word để dễ dàng chỉnh sửa là chức năng chính của chương trình…

Bạn có một tài liệu định dạng PDF nhưng không biết làm cách nào chuyển sang dạng Word để có thể sử dụng làm tài liệu cho riêng mình. Điều này có thể được thực hiện dễ dàng với Solid Converter PDF.

Đặc điểm nổi bật của Solid Converter PDF so với các phần mềm khác cùng loại là khả năng giữ nguyên được được định dạng chữ, bảng biểu và hình ảnh khi chuyển đổi. Chương trình cho phép người dùng lựa chọn các kiểu định dạng văn bản, số trang chuyển đổi và cách lưu file ở dạng .doc hay .rtf. Biểu tượng của chương trình được gắn kèm vào Microsoft Word, Acrobat Reader giúp thao tác chuyển đổi một cách dễ dàng.

Introduction of Solid Converter PDF

Solid Converter PDF converts PDF to Word, Excel and creates PDFs from ANY program that prints. Convert your PDF files to Microsoft Word documents for easy editing. PDF to Excel Conversion. Convert tables from your PDF files to Micrsoft Excel spreadsheets. Select pages or entire document. WYSIWYG Content Extraction.

Convert selected tables or images from a PDF file. Creates tables in Word or Excel or image files. Quality Conversions. No need to waste hours reformatting and reworking your files. PDF Creation. Simply drag and drop. Easily create PDFs from your documents. WYSIWYG user interface. Batch-Process Conversions. Save time by using batch conversion palettes in the UI or using scripts from the command line.

Possibilities of the program:

Convert PDF to Word and Excel
WYSIWYG content extraction
High-quality conversion
Choice of method headers and footers
Form fields are recognized and converted into text Word
Possibility of converting text deployed at any angle
Internet links are automatically transferred from a PDF file into Word document
Convert from Explorer
Convert scanned TIFF documents to PDF/A-1b searchable
Scan documents to PDF/A-1b
Create a text layer
Converting plain or image PDF, searchable format for long-term storage ISO 19005-1
Check the ISO 19005-1 for existing PDF documents and adjustment problems
A convenient way to create PDF files from any document format
WYSIWYG user interface
Ability to use different images and files to create a new watermark
Merge multiple documents into a single PDF file
Ability to reorder the pages and pages exchange among PDF documents
Ability to unload pages from a PDF document into one or several newly created PDF files
Quick search multiple documents
Batch conversion
Easily create PDF files from any Windows application
Password-protect your PDFs
Using encryption algorithms 128-bit RC4 or AES
Create secured PDF files
Entering the information about the document
Creating a PDF document with custom pages sizes, margins and orientation
Setting a default view, including page layout, zoom, icons pages
Create PDF documents/A-1b compliant with ISO 19005-1.