Super Mario Advance (Game for Gameboy and PC)

Tải về
Phiên bản Mới nhất
Cập nhật 11/04/2008 20:19
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 777
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao

Giới thiệu Super Mario Advance (Game for Gameboy and PC)

89187461cd1 Super Mario Advance (Game for Gameboy and PC)

Super Mario Advance effectively highlights the power of the handheld with its brilliant, rich visuals and will provide hours of challenging fun, especially for those who haven’t played the original games on which it is based.

Chú ý: Đây là Game cho Gameboy Advance, tuy nhiên bạn cũng có thể hoàn toàn chạy trên PC. Trước hết chạy file VisualBoyAdvance.exe trong thư mục VisualBoy Advance, theo đường dẫn File\Open đến file .gba (hoặc .gbc) đi kèm.
Have fun !!!