Tài liệu HTML, DHTML và JAVASCRIPT

Tải về
Phiên bản Mới nhất
Phát hành 16/04/2009 04:33
Cập nhật 16/04/2009 04:33
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 642
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm, , ,

Giới thiệu Tài liệu HTML, DHTML và JAVASCRIPT

* Tài liệu này chứa những gì? Tài liệu này chứa một số bài tập kèm giải thích nội dung kiến thức liên quan đến kỹ thuật lập trình Web cơ bản phía Client, bao gồm:

Phần A
Chương 0: Tạo các phần tử HTML.
Chương I: Bài tập cơ bản về JavaScript.
Chương II: Sử dụng các lớp (đối tượng) xử lý Chuỗi, Ngày tháng, Toán học.
Chương III: Xử lý sự kiện trong trang HTML với JavaScript
Chương IV: Định dạng các phần tử HTML bằng CSS
Chương V: Tạo và xử lý các tầng (Layer)
Chương VI: Nội dung động và định vị động

*Ai nên đọc tài liệu này
Là Sinh viên, giáo viên hoặc những người cần có kiến thức về lập trình Web.

*Cần có những kiến thức gì trước khi đọc tài liệu này?
Cần có kiến thức cơ bản về lập trình nói chung.

*Giáo trình lý thuyết
– HTML, DHTML & JavaScript của Aptech worldwide
dạng file: PDF