The Fastest File Splitter and Joiner (FFSJ) 3.3 - Chia nhỏ và gộp file nhanh nhất

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản 3.3
Cập nhật 06/12/2012 09:11
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Miễn phí
Lượt download 10
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm, , , ,

Giới thiệu The Fastest File Splitter and Joiner (FFSJ)

FFJS

The Fastest File Splitter and Joiner (FFSJ) là phần mềm miễn phí giúp bạn chia 1 file lớn thành các file nhỏ và nối các file đó thành file gốc ban đầu. FFJS thường được dùng để nối các file được chia sẻ qua mạng.

Ưu điểm của chương trình là nó có kích thước nhỏ gọn, chạy nhanh và rất dễ sử dụng. Khi so sánh với các chương trình cùng chức năng khác như HJ-Split, WinSplit, MasterSplitter, FFSJ có tốc độ cao hơn từ 3 tới 5 lần, còn so với các chương trình nén có chức năng chia nhỏ file nén (như WinRAR) thì nó còn nhanh hơn nhiều nữa.

Đặc biệt FFJS tương thích với HJ-Split, WinRAR. Bạn có thể dùng FFJS để nối các file được chia nhỏ bởi các phần mềm này thành file gốc ban đầu.