TKexe Kalender - Tự tạo lịch từ những bức ảnh

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Phát hành 17/02/2009 17:55
Cập nhật 17/02/2009 17:55
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 346
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm

Giới thiệu TKexe Kalender

tkekalendarxg4 TKexe Kalender   Tự tạo lịch từ những bức ảnh
TKexe Kalender Screenshot

TKexe Kalendar giúp bạn tạo những cuốn lịch từ những bức ảnh với kích thước bất kì. Phần mềm giúp bạn tùy biến 1 cách dễ dàng bằng việc kéo, di chuyển vị trí các đối tượng bằng chuột, và chỉnh sửa chúng với double-click. Bạn có thể xoay các hình hay chèn hiệu ứng cho nó. Không giống 1 vài chương trình tạo lịch khác, nơi mà bạn chỉ có thể chèn 1 hình cho 1 tháng, tại đây bạn có thể dùng tới 20 bức hình cho 1 tháng. Bạn cũng có thể ghi chú thêm các sự kiện cá nhân tương ứng với từng ngày nữa.

TKexe Kalendar enables the creation of photo calendars of any size.

Customization is very easy: position the elements by dragging them with the mouse and change the settings of any element by double-clicking it. 20 images can be added to a month. You can rotate the images and add special effects to them. Weeks can start on Sunday or Monday, and you can add your personal events. Each calendar page can be customized separately, but the settings can be applied for all months. Create calendars in any language. Select national holidays from 10 countries. Save your customized calendar to an image file or print it to paper.

The software is available in English, German, Italian, Spanish, Czech, Hungarian, Dutch, Polish, Romanian and French.