Tony Hawks Pro Skater 2 (Game for Gameboy and PC)

Tải về
Phiên bản Mới nhất
Phát hành 24/03/2008 20:35
Cập nhật 24/03/2008 20:35
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 418
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao

Giới thiệu Tony Hawks Pro Skater 2 (Game for Gameboy and PC)

16630268js3 Tony Hawks Pro Skater 2 (Game for Gameboy and PC)

The development team at Vicarious Visions has captured the essence of THPS2 and, outside of a few necessary changes, has delivered most of what made the console versions of Tony Hawk 2 such classics.

Chú ý: Đây là Game cho Gameboy Advance, tuy nhiên bạn cũng có thể hoàn toàn chạy trên PC. Trước hết chạy file VisualBoyAdvance.exe trong thư mục VisualBoy Advance, theo đường dẫn File\Open đến file .gba (hoặc .gbc) đi kèm.
Have fun !!!