Total Privacy - Chiếc khóa an toàn cho những gì riêng tư

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Phát hành 24/11/2008 13:54
Cập nhật 24/11/2008 13:54
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 329
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm, ,

Giới thiệu Total Privacy

Total Privacy 5.7.0.361 Portable

Máy tính của bạn là như  tài khoản cá nhân trong ngân hàng của bạn.

Total Privacy công cụ bảo vệ sự riêng tư như Cookie, lịch sử, index.dat,
Total Privacy giúp bạn loại bỏ hoàn toàn và vĩnh viễn tất cả các vết và lịch sử của bạn hoạt động gần đây. Còn gì hơn nữa, Total Privacy cũng có thể giúp cải thiện bảo mật và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của máy tính của bạn. Bằng cách xoá bỏ tất cả các tệp tin tạm thời không cần thiết, cài đặt / bỏ cài đặt hồ sơ và bằng cách làm sạch bộ nhớ cache trình duyệt Internet của bạn………..

Your computer is as personal as your bank account. Keep it that way!

Total Privacy is a safe and easy-to-use to use privacy protection tool that stops all those pesky snoopers such as Cookies, history, index.dat, competitors (and even your boss!) from finding the trail of your computer use that modern internet browsers and many other programs leave behind. All this can be accomplished with a single click on the mouse, or even automatically!

With Total Privacy you get total confidence and peace of mind for secure computer use by completely and permanently removing all traces and history of your recent activity. What’s more, Total Privacy also helps improve and optimize your computer’s performance. By deleting all those unnecessary temporary files, install/uninstall records and by cleaning your internet browser cache, Total Privacy will keep your computer functioning as smoothly and as quickly as it should.

Total Privacy 5 makes use of the most advanced washing and shredding methodsavailable today to make sure that your own private business and computer use remains exactly that – private. Get more of the full story on how the power and simplicity of Total Privacy makes it easy for you to foil the intruders who want to check up on your computer activity by following the topics below.