True Launch Bar - Thanh launch bar đa năng trên desktop

Tải về
Phiên bản Mới nhất
Cập nhật 03/05/2013 23:06
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 768
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao

Giới thiệu True Launch Bar

True Launch Bar – Thanh launch bar đa năng trên desktop

Nếu muốn thay đổi cảm giác với thanh launch bar trên màn hình Windows, bạn có thể tìm đến TrueLaunchBar để “đùa nghịch”. Chương trình này sẽ giúp người dùng có thêm chương trình, thiết lập phím tắt, cài plug-in để theo dõi nhiệt độ bo mạch chủ, pin hay e-mail đến…Chương trình khi khởi động sẽ bao gồm các biểu tượng đã có trong Quick Launch và nằm ở phía trên màn hình máy tính. Bấm chuột phải vào nền này, chọn TLB Settings để thiết lập các cài đặt chung. Ví dụ: kích cỡ của các biểu tượng, kiểu chữ của các ghi chú về chương trình, hiển thị ghi chú khi di con trỏ đến gần biểu tượng…

Điểm thú vị của TrueLaunchBar là nó tạo ra các nhóm chương trình bằng menu New > Menu hoặc Shortcut. Ví dụ: Một người phải thao tác với nhiều văn bản và ảnh cùng lúc có thể mở 2 launch bar, một là các chương trình cơ bản như Word, Internet Explorer, Photoshop…; hai là các menu Văn bản và Ảnh.

Trên nền giao diện chính, nhấn chuột phải, chọn New Toobar > chọn folder chứa chương trình hoặc các văn bản cần dùng ở mục Select Folder > OK > OK.
Lúc này trên thanh chứa các công cụ đó có thể có chương trình hoặc văn bản không cần thiết. Nhấn chuột phải vào đó, chọn mục Hide với biểu tượng là biển cấm đi ngược chiều. Chú ý không được dùng lệnh Delete vì nó sẽ xoá toàn bộ nội dung của thư mục.
Nếu muốn thêm chương trình/văn bản vào thanh công cụ, nhấn chuột phải, chọn New > Shortcut hoặc Menu rồi mở đến thư mục chứa. Cách khác là bạn mở đến chương trình/văn bản đó từ My Computer rồi dùng thao tác kéo – thả vào nền của thanh menu.
Đối với các menu ảnh, bạn có thể nhấn chuột phải vào hình, chọn View > Thumbnails để xem dạng thu nhỏ.
Khi không dùng thanh công cụ nào nữa, nhấn chuột phải, chọn Close Toolbar.
Ngoài ra, người dùng còn có thể gắn thêm các chương trình đính kèm (plug-in) vào thanh công cụ này, ví dụ như theo dõi bo mạch chủ, tình hình thời tiết…
Khi mục mới được chèn vào TrueLaunchBar, chúng cũng xuất hiện trên Quick Launch thực. Muốn dỡ bỏ, chỉ cần nhấn chuột phải vào đó, chọn Delete.

………………………………………………

True Launch Bar is a Superior replacement for the standard Quick Launch bar. All functions presented in Quick Launch are also in True Launch Bar. However, the True Launch Bar is fully compatible with Quick Launch because it uses the same folder for shortcuts. But there is one huge difference. True Launch Bar allows you to combine your shortcuts into groups. This feature looks like popup menus. This vastly improves the management of your shortcuts and save working space on your desktop. By using True Launch Bar, you speed up the launching of your applications like never before.

True Launch Bar has many flexible settings. You may configure just the way you like it. The “Auto popup menus on mouse hover” option (with adjustable time) allows you to run shortcuts with one click. Large icons make your work more comfortable on large screen resolutions.

True Launch Bar fully supports Windows Drag&Drop technology. You can easily create new popup menus. Simply right-click on True Launch Bar and select “Create menu”. After creating the new menu you can easily drag your shortcuts to this new submenu.

You can use hot keys to launch applications from True Launch Bar. You can add separators into True Launch Bar also. Separators help you to group shortcuts inside menus or the toolbar.

Control Panel, Printers, Network… and any other folder. Now you can place them onto the True Launch Bar. Simply right-click True Launch Bar, select New and create a Virtual Folder. You can to control items in the Virtual Folders by using the context menu. This like in the explorer window. Try right-click on the printer and select Properties. Add your Favorites folder to True Launch Bar and if you add or delete some link, this changes take effect in True launch Bar too.

True Launch Bar support plugins. You can easy add buttons like Mail Monitor, Weather Forecast, Media Control and other. Visit Plugins Library to find more plugins.

You can change the look of your True Launch Bar using skins. Visit our Skins Library to download new skins. And certainly True Launch Bar completely supports Windows XP Visual Styles.

True Launch Bar allows you completely forget about Start Button. We recommend you remove it from your task bar and free space for more useful things. Try our utility Start Killer. Start Killer is a free tool that removes Start Button from task bar.