Turbo C++ - Nhập môn lập trình C/C++

Phiên bản Mới nhất
Phát hành December 12, 2007 1:34 AM
Cập nhật December 12, 2007 1:34 AM
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 1
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao

Giới thiệu Turbo C++

Turbo C++ là IDE dành cho ngôn ngữ C/C++ for DOS. Chương trình bao gồm đầy đủ các công cụ hỗ trợ việc lập trình như: bộ soạn thảo, soát lỗi, trợ giúp, biên dịch, gỡ rối, … Chương trình khá phổ biến và thường được sử dụng dành cho những người mới học lập trình C/C++.