Universal Viewer Free 4.2.0 - Xem tất cả các thể loại file

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản 4.2.0
Cập nhật 10/07/2012 20:43
Hệ điều hành Windows All
Sử dụng Miễn phí
Lượt download 5
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm,

Giới thiệu Universal Viewer Free

Universal Viewer (ATViewer) là chương trình xem file tổng hợp với 1 rất nhiều thể loại file được hỗ trợ như: text, rtf, image (gồm nhiều định dạng BMP, JPG, PNG, GIF, TIFF, TGA, …), multimedia (hỗ trợ hết các định dạng mà Windows Media Player hỗ trợ), Internet (HTML, XML, …). Ngoài ra, chương trình còn có khả năng mở rộng chức năng bằng cách cài đặt thêm các plugins thêm, nhờ đó có thể xem và thao tác với rất nhiều định dạng file mới.

………………………………………………………..

Universal Viewer (ATViewer) is an advanced file viewer with wide range of formats supported. Implemented view modes and corresponding file formats are:

* Text, Binary, Hex, Unicode: any files, of unlimited size (even 4Gb+ sizes are allowed)
* RTF/UTF-8: RTF and UTF-8 encoded texts
* Image: all general graphics formats: BMP JPG GIF PNG TGA TIFF… plus all formats supported by IrfanView/XnView external viewers
* Multimedia: all formats supported by MS Windows Media Player: AVI MPG WMV MP3…
* Internet: all formats supported by MS Internet Explorer: HTML XML DOC XLS…
* Plugins: all formats supported by Total Commander Lister plugins