Unlocker [Mới nhất] - Xóa những file cứng đầu

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Phát hành 27/06/2013 05:58
Cập nhật 27/06/2013 12:58
Hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, 8
Sử dụng Miễn phí
Lượt download 7
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm, ,

Giới thiệu Unlocker

Unlocker

Bạn có hay xóa hay đổi tên 1 file hoặc thư mục và nhận được thông báo “Cannot delete xxx: It is being used by another person or program.” không? Unlocker là 1 tiện ích giúp bạn loại bỏ thông báo khó chịu đó.

Bạn chỉ đơn giản click chuột phải lên file hoặc thư mục và chọn Unlocker. Nếu file hoặc thư mụcđó bị khóa thì 1 cửa sổ sẽ hiện lên danh sách những process đang sử dụng file hoặc thư mục đó. Hãy chọn các process đó và nhấn nút Unlock là xong.

Chú ý: bạn nên sử dụng chương trình 1 cách thường xuyên để mở khóa các file bằng cách close những process đang dùng chúng. Tuy nhiên nếu chỉ có 1 process Explorer.exe thì đừng close bởi vì đó là process hệ thống.

………………………………………………..

How often have you tried to delete or rename a file or folder and got “Cannot delete xxx: It is being used by another person or program.” or:

  • Cannot delete file: Access is denied
  • There has been a sharing violation.
  • The source or destination file may be in use.
  • The file is in use by another program or user.
  • Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use.

Unlocker is a tool which will help you removing this scandaleous Windows bug.

Simply right click the file or folder and select Unlocker. If the file or folder is locked then a window will appear with a list of processes locking the file or folder. Select the locks and click Unlock and you are done.

It is recommended to Unlock wisely and to close open processes locking files or folder if any, but if only Explorer.exe is the culprit, do not hesitate!