USB FireWall [Mới nhất] - Bảo vệ USB khỏi virus

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản Mới nhất
Cập nhật 14/03/2013 22:11
Hệ điều hành Windows 2000/XP/2003/Vista
Sử dụng Miễn phí
Lượt download 1
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm, ,

Giới thiệu USB FireWall

USB Firewall

Các loại virus autorun xuất hiện ngày càng nhiều do việc sử dụng USB nay đã rất phổ biến. Nhiều loại virus autorun chủ yếu lây lan qua đường USB nên tốc độ lây lan rất nhanh. Giờ đây, với USB FireWall (UF), bọn virus sẽ khó mà lộng hành.

Khi thực thi, chương trình sẽ chạy nền. UF sẽ khóa tất cả các chương trình cố tự chạy khi bạn cắm USB vào máy, đồng thời sẽ hiển thị thông báo xem bạn có cho phép chạy chương trình đó hay không.

Ngoài ra, chương trình còn có khả năng diệt tận gốc các file autorun.inf do virus tạo ra và các file thực thi được trỏ tới trong file autorun.inf này.

Khi bạn cắm USB vào, chương trình sẽ tự động dò tìm file thực thi độc hại và hiển thị cảnh báo. Nếu như file đó không phải do bạn chủ động cho thực thi thì nó có thể là virus, khi đó, bạn nhấn nút Delete trên hộp thoại cảnh báo.

Ngược lại, nếu đó là do bạn chủ động cho phép chạy thì bạn nhấn nút Cancel để giữ lại. Nút Clean All Partition để tiến hành việc xóa tất cả các file autorun.inf (nếu có) trên tất cả các phân vùng.

……………………………………

USB FireWall blocks all virus and other wilful programs that try to spread in your system when an USB device is inserted. The application runs in background task and alerts you immediately in case of try of intrusion. You can stop the program and delete the file associated with. USB FireWall doesn’t need any virus definition update. USB FireWall can too clean your hard disk partition from auto launched application.

USB FireWall is an application which protects you from all malicious programs which try to launch itself as soon as an USB device is inserted. It will inform you if ever a such program exists in your USB peripherals. You can remove the malicious file and the file autorun.inf associated with just one click.

Operation
As soon as USB FireWall is launching, it works in background task, its window is shown only when one program tries to launch out automatically from an USB peripheral.

USB FireWall is a freeware and its functionality is limited, if ever the malicious program is already present in your system, it tries to stop it but a patch or an Antivirus program is much more adapted to this kind of problem.

USB FireWall can too clean all your partitions for auto launched Application from partition by deleting autorun.inf file and its associated application.